Dit domein is te koop voor €499,- Neem contact op met info@iseodesign.com

Retour voorwaarden & Garantie

Garantie

 1. Marktsite.nl of Marktsite Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Marktsite.nl of Marktsite Verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Marksite.nl of Marktsite Verkoper , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan Marktsite.nl of Marktsite Verkoper schriftelijk of per email te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Marktsite.nl of Marktsite Verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
  indien er geen fabrieksgarantietermijn is dan geld er een garantie termijn van 3 maanden.
  Marktsite.nl of Marktsite Verkoper is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien: 
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Zichttermijn / herroepingsrecht


Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand de Marktsite.nl of Marktsite Verkoper inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd.


Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan Marktsite.nl of Marktsite Verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.


-De retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en
onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en aangetekend te worden teruggestuurd.
-Bij niet aangetekende verzending zijn wij niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte poststukken.


- Deze teruggave-garantie geldt niet voor :
- Afgeprijsde artikelen
- Producten die volgens uw opgave zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast
aan uw persoonlijke eisen, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending .


Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt Marktsite.nl of Marktsite Verkoper er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.Retourzending aanmelden